تحولی باور نکردنی در مهندسی عمران


«برنامه STA4-CAD : یک برنامه خیلی قدرتمند برای طراحی و آنالیز سازه های بتون آرمه و فولادی می باشد.

این برنامه با در نظر گرفتن آیین نامه های معتبر جهان از جمله ACI - BS - Snip Russia - TS500 Eurocode 1993 سازه ها را طراحی و آنالیز می نماید .

1- محاسبه تمام بارهای مرده و زنده - زلزله و باد و همچنین مرکز جرم و مرکز سختی .
2- هنگام آنالیز سازه برنامه شروع به کنترل تمام پارامترهااز جمله نیروی زلزله، باد  ظرفیت ستون و غیره می نماید و نتایج را بصورت گرافیکی نمایش می دهد.

3- برنامه STA4CAD بعد از آنالیزو کنترل سازه ، دتایل تمام ستون ها و تیرها، دیوارهای برشی ، سقف ها ، فنداسیون ها را آماده می نماید .

4- محاسبه میلگردها و تعداد میلگرد مصرفی و قرار دادن در جدول لیستوفر.

5- متره برآورد سازه .

6-کنترل سازه در مقابل نیروهای زلزله طبق آیین نامه های معتبر جهان .

7- طراحی و محاسبه فنداسیون ها .

8- نشان دادن مقاومت خاک به صورت گرافیکی و سه بعدی تحت اثر بارهای وارده از سازه که آیا زمین مورد نظر می تواند نیروهای وارده از سازه را تحمل نماید یا نه ؟

از دیگر خصوصیات مهم STA4CAD می توان به موارد زیر اشاره نمود.

الف) کار کردن با آن آسان است .

ب) محاسبه یک سازه چند طبقه در مدت زمان کمتر از 2 ساعت .

ج) نمایش سه بعدی سازه به صورت گرافیکی .

د) نمایش مرکز جرم و مرکز سختی سازه بصورت گرافیکی.

ه) نیاز به انجام محاسبه دستی اولیه بارهای مرده و زنده ، زلزله ، باد ، مرکز جرم ، مرکزسختی و قراردادن آنها روی تک تک قاب ها،در جهت X,Y نمی باشد. چرا که برنامه به صورت اتوماتیک این اعمال را انجام می دهد .»
حجم برنامه نزدیک به 350 مگابایت میباشد و لینکهای آن از سایت رپیدشیر برای دانلود موجود میباشد. با توجه به حجیم بودن برنامه و همچنین ناشناخته بودن آن از دوستان صاحبنظری که قادر به دانلود برنامه میباشند تقاضا میشود که ضمن دانلود و بررسی آن نظر خود را اعلام نمایند تا در صورت مناسب بودن آن بقیه دوستان نیز به نحوی بتوانند از نرم افزار استفاده نمایند.

لینکهای دانلود این نرم افزار به این شرحند: 

 http://iransaze.org/files-for-download/narmafzar/saze/sta4ca-v11-12/STA4CAD_v11-12_CRACK_XP[1].part01.rar
http://iransaze.org/files-for-download/narmafzar/saze/sta4ca-v11-12/STA4CAD_v11-12_CRACK_XP[1].part02.rar
http://iransaze.org/files-for-download/narmafzar/saze/sta4ca-v11-12/STA4CAD_v11-12_CRACK_XP[1].part03.rar
http://iransaze.org/files-for-download/narmafzar/saze/sta4ca-v11-12/STA4CAD_v11-12_CRACK_XP[1].part04.rar
http://iransaze.org/files-for-download/narmafzar/saze/sta4ca-v11-12/STA4CAD_v11-12_CRACK_XP[1].part05.rar
http://iransaze.org/files-for-download/narmafzar/saze/sta4ca-v11-12/STA4CAD_v11-12_CRACK_XP[1].part06.rar
http://iransaze.org/files-for-download/narmafzar/saze/sta4ca-v11-12/STA4CAD_v11-12_CRACK_XP[1].part07.rar