با این نرم افزار فایلهایwin zipو تمومه فایل های فشرده باز می شه

پسورد فایل رو هنگام دانلود زیر دریافت فایله.

  

لینک دانلود