حجم فایل :3.5 مگابایت                                       دانلود آیین نامه فولاد ایران

طراحی صفحات زیرستون                                     دانلود

 طراحی تیر-ستونها                                             دانلود

طراحی اتصال بادبندها                                         دانلود

 طراحی بادبندها                                                  دانلود

آیین نامه فولاد ایران