برای دانلود روی لینک ها راست کلیک کرده و save target as را بزنید.   

فصل اول       کلیات                                         حجم ۳۹۱ کیلو بایت

فصل دوم      مکانیک محیط های پیوسته             حجم ۶۶۰ کیلو بایت

فصل سوم    جریان آب در خاک                           حجم ۷۰۴ کیلو بایت

فصل چهارم   قوانین رفتاری خاک ها                     حجم ۸۶۷ کیلو بایت

فصل پنجم     تحکیم خاک ها                              حجم ۷۸۲ کیلو بایت

فصل ششم    مقاومت برشی                              حجم ۲۵۳ کیلو بایت