۱- راهنمای کامل کتاب مقاومت مصالح پوپوف

"یکی از بهترین منابع برای مقاومت مصالح که بی شک حل مسائل این کتاب می تواند تسلط دوستان بر مفاهیم این درس را بیشتر کند."

دانلود جلد اول مقاومت پوپوف

دانلود جلد دوم مقاومت پوپوف


۲- تئوری و مسائل تحلیل سازه ها

"کتابی که با داشتن صدها مساله حل شده تمام مباحث تحلیل سازه ها را پوشش می دهد."

دانلود تحلیل سازه


۳- مسائل حل شده در مکانیک خاک

کتابی لاتین که تنها شامل مسائلی حل شده از مکانیک خاک و پی است، نگران زبان اصلی بودن کتاب نباشید، چون متن کتاب ساده و روان است."

دانلود مکانیک خاک و پی


۴- راهنمای مکانیک سیالات استریتر

"سیالات استریتر یکی از مهمترین منابع مطالعاتی درس مکانیک سیالات است، این کتاب مسائل بسیار جالی دارد، که حل همه آنها در کتاب فوق آورده شده است. "

دانلود سیالات