نرم افزار تحلیل خرپا به حجم 1.58 مگابایت.

لینک دانلود