کلید واژه های آزمون نظام مهندسی 

با در اختیار داشتن این جزوه میتوانید در آزمون نظام مهندسی کلمه کلیدی سوال مورد نظر را در این فهرست پیدا کرده و و لیست صفحاتی که در مباحث ۲۲گانه نظام مهندسی این کلمه آمده است را پیدا کنید و با مراجعه به کتاب جواب سوال را با سرعت زیادی پیدا کنید و مشکل همیشگی کمبود وقت را تا حدود زیادی حل کنید
با استقبال فراوانی که از نسخه قبلی این جزوه برای آزمون اخیر شد  تصمیم بر این شدکه برای آزمون جدید نظام مهندسی رشته عمران (نظارت-اجرا )که در خرداد۹۳ برگزار خواهد شد واژگان را با منابع جدید اعلام شده (که برخی از آنها به کلی تغییر کرده است )منطبق کرده  و کلمات جدید '8)7.8(یادی را اضافه کرده و برای تمامی رشته ها در اختیار مهندسین گرامی قرار داده شود. همچنین کلمات استخراج شده توسط چندین نفر از کارشناسان بازبینی شده اند.

                                                                     بزودی  آماده می شود