قابل توجه دوستان گرامی :

جزوه مکانیک خاک حاضر به صورت نرم افزار تهیه و تدوین شده است .  

لینک دانلود