آیا تا به حال به این نیاز دست پیدا کرده اید که برای مسائل مختلف خود اقدام به طراحی یک یک جدول و یا نمودار نمایید؟ به عنوان مثال قصد این را دارید تا دروس مربوط به واحدهای دانشگاهی خود را با توجه به پیش نیاز ها و هم نیازها و همچنین دسته بندی واحد ها بر اساس ترم ها به صورت نموداری رسم کنید و یا قصد دارید تا توپولوژی شبکه  داخلی یک Lan کوچک را رسم کنید. برای رفع این نیازها می توانید از نرم افزارهای طراحی کرافیکی استفاده نمایید . اما استفاده از این روش زمان بر می باشد و رسم نمودار ها به صورت دستی کاری مشکل است.

در این مطلب نرم افزاری  را به شما معرفی می کنیم که به کمک آن این نیاز شما به راحتی رفع می شود.

 

www.Mihandownload.com


EDraw Max نام نرم افزاری می باشد که به وسیله آن و بدون نیاز به طراحی قادر خواهید تا جداول و نمودارهای مختلف با اشکال گوناگون را با توجه به نیاز خود رسم نمایید. به عنوان مثال قادر خواهید بود تا نموداری از نوع نوع طراحی شبکه های Lan را رسم کنید. در این نرم افزار به راحتی می توان نمودارها و جداول را تنها با چند کلیک ایجاد نمود. همچنین در این نرم افزار می توان از عکس ها و اشکال مرتبط با موضوعات مختلف استفاده نمود. این نرم افزار محصولی از شرکت EDrawSoft می باشد.